Převod .TTF fontů do grafického formátu pro Herptronix GLIB

HHT_fonty_webPro grafické aplikace jsem začal používat grafickou knihovnu, kterou jsem našel zde http://herptronix.blogspot.fr/2013/12/open-source-smart-display-part-3.html. Uvažoval jsem o použití uGFX, ale vzhledem k licenčním podmínkám (možnosti i komerčního použití), jsem posléze raději naportoval knihovnu od Herptronixe. Nástroje, které jsou dostupné pro tvorbu resource souborů s fonty ale bohužel mají dost problém s češtinou a proto jsem napsal vlastní konvertor fontů v Pythonu.Program vychází z původních zdrojových kódů, jen je napsán tak, aby používal grafickou knihovnu PIL/PILLOW, určen je pro Python 2.7, umožňuje určit kódovou stránku výsledného fontu, umožňuje vytvořit 1,2 a 4 bitové fonty, počítá šířku pro případné monospace zobrazení, dokáže oříznout výsledek na minimální velikost atd.

Zdrojový kód:

Syntaxe pro použití je následující:

Kde OpenSans_… je jméno souboru s TTF fontem, 18 je velikost (POZOR – udávají se pt, ne px!), 0x20 je číslo prvního generovaného znaku, 0xff je číslo posledního generovaného znaku, 1 znamená ořezávat na minimální výšku a cp852 je výsledná kódová stránka.

Tímto článkem bych zároveň chtěl poděkovat Herpovi za výbornou knihovnu, se kterou mám zatím ty nejlepší zkušenosti…